Map:

Photos:

Reviews:

Motorbike keeping is only 1000 VND

Thứ 7, CN rất đông khách, đặc biệt là buổi tối